Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW CZĘŚĆ 2

Formacja stała i motywowanie wolontariuszy, rola wolontariuszy w opiece nad osobami niesamodzielnymi w domach w ujęciu pracownika socjalnego i psychologa oraz zarządzanie trudnymi sytuacjami - to tematy, o których dyskutowali koordynatorzy lokalnego wolontariatu opiekuńczego podczas drugiej części szkolenia 28 i 29 kwietnia. Tuż przed długim majowym weekendem odbyły się w gdańskim Hospicjum warsztaty, które zakończyły część szkoleniową dla koordynatorów. Na ich zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat oraz Pakiet Koordynatora, zawierający zestaw materiałów, przydatnych w codziennej współpracy z wolontariuszami.

   

Oczywiście zakończenie szkoleń nie oznacza zakończenia projektu. Koordynatorzy zaczynają tworzenie lokalnego wolontariatu, prowadząc rekrutację kandydatów i szkolenia dla nich.

 

Free Joomla templates by Ltheme