Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Lokalny wolontariat opiekuńczy

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - samotny  bohater?" zapraszają do udziału projekcie, którego celem jest stworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych w domach.

Jego efektem ma być powstanie w wybranych lokalizacjach centrów lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Zapraszamy do współpracy ośrodki pomocy społecznej, zespoły domowej opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe i parafie - instytucje i organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę w ich domach. Odbiorcami pomocy będą również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi w domach.

Informacje i zapisy do udziału w projekcie. Zapraszamy!

Free Joomla templates by Ltheme