Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Akcja "Pomaganie jest piękne" na Pomorzu

15 placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia bierze udział w akcji "Pomaganie jest piękne", promującej ideę wolontariatu opiekuńczego. Odbywa się ona w dniach 9-16 kwietnia. W każdym z zaangażowanych w nią ośrodków odbędą się Dni otwarte, podczas których osoby zainteresowane wolontariatem będą mogły poznać obszary działalności domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów szpitalnych i hospicjów oraz możliwości podjęcia współpracy.
Cele i założenia akcji.

W czasie starzenia się społeczeństwa, rosnącej liczby osób potrzebujących opieki i wsparcia, ważne jest pokazywanie możliwości zapewnienia ich poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności do wolontariatu, budzenie ludzkiej wrażliwości na potrzeby osób niesamodzielnych, chorych, szczególnie tych samotnych. W przypadku placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia oznacza to także wsparcie zespołów opiekuńczych przez współpracę z opiekunami nieformalnymi.

Jednocześnie wolontariat stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy lubią i chcą pomagać. To oferta zarówno dla młodych, jak i dla seniorów. W zależności od wieku, wybranej formy zaangażowania, wolontariusze mogą brać udział w organizacji spotkań, uroczystości, pomagać w pracach administracyjnych itp. Natomiast poprzez wolontariat opiekuńczy towarzyszą podopiecznym i pomagają w bezpośredniej opiece nad nimi.

W każdym z ośrodków współpracujących z Pomorską Szkołą Wolontariatu Opiekuńczego jest koordynator wolontariatu, który odpowiada za odpowiednie przygotowanie kandydatów do wolontariatu i organizację pracy wolontariuszy.
Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem w wybranej przez siebie placówce.

Free Joomla templates by Ltheme