Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Pomaganie jest piękne - konferencja podsumowująca projekt

Wspólne spotkanie koordynatorów wolontariatu opiekuńczego, wolontariuszy oraz przedstawicieli dyrekcji placówek, które podjęły się zadania tworzenia i rozwijania wolontariatu opiekuńczego, zakończyło projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).


W ramach projektu "srebrny" wolontariat opiekuńczy powstał w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i oddziałach szpitalnych w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. W okresie od czerwca do grudnia odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, promocja idei w lokalnych środowiskach i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu. Chociaż czasu nie było wiele, udało się pozyskać wolontariuszy i rozpocząć współpracę z nimi. W sumie na szkolenia zgłosiło się 111 ochotników, a 77 z nich już rozpoczęło swoje wolontaryjne zaangażowanie na rzecz chorych.

Dziękujemy ośrodkom, które poprzez swoje działania promują ideę wolontariatu opiekuńczego, dziękujemy koordynatorom, którzy podjęli się zadania tworzenia i rozwijania zespołów wolontaryjnych w placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wolontariatu i w różnych miejscach, w różny sposób wspierają chorych i niesamodzielnych, bardzo potrzebujących obecności drugiej osoby.

Free Joomla templates by Ltheme