Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Koordynatorzy wolontariatu opiekuńczego placówkach ochrony zdrowia

Po szkoleniach dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego nadszedł czas na wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce. 19 koordynatorów rozpoczęło rekrutację wolontariuszy do hospicjów, szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, biorących udział w projekcie "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", realizowanego w ramach programu ASOS. W sumie jest to 14 placówek, które chcą tworzyć i rozwijać współpracę z wolontariuszami.

Najważniejszym zadaniem wolontariuszy opiekuńczych jest towarzyszenie chorym, spędzanie z nimi czasu, wspieranie poprzez swoją obecność, rozmowę, czytanie, wspólny spacer itp. Czas jest najcenniejszym darem, który mogą ofiarować osobom chorym, starszym, niesamodzielnym. Mogą również pomagać w codziennej toalecie, asystować podczas ćwiczeń, spotkań w ramach terapii zajęciowej, pomagać w przemieszczaniu się po placówce, ale również wykonywać inne zadania, w zależności od potrzeb pacjentów i zespołu. Przygotują do nich szkolenia dla kandydatów do wolontariatu opiekuńczego, składające się z wykładów i praktycznych warsztatów. Odbędą się one w każdej placówce, biorącej udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (szczególnie seniorów), które mają czas i chęć pomagania do kontaktu z koordynatorami wolontariatu. Czekają oni na wolontariuszy w ośrodkach w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. Lista placówek.

Free Joomla templates by Ltheme