Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

ASOS. Szkolenia dla koordynatorów

W poniedziałek, ostatniego dnia czerwca, rozpoczął się cykl szkoleń dla koordynatorów wolontariatu z domów pomocy społecznej. Do projektu zgłosiło się dwadzieścia placówek z różnych miejscowości z województwa pomorskiego. Uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat możliwości pozyskiwania wolontariuszy, w tym szczególnie osób w wieku 60+ dla swoich ośrodków. Poznali aspekty formalno-prawne wolontariatu oraz organizacyjne. Nauczyli się jak przygotować chętnych do roli wolontariuszy, rozpocząć i rozwijać ich współpracę z zespołami opiekuńczymi. Wyposażeni w nową wiedzę, umiejętności i materiały szkoleniowe mogą już zacząć rekrutację, a potem szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy w swoich ośrodkach. 

 

 

Free Joomla templates by Ltheme