Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Koncert Pomaganie jest piękne

Wtorkowy wieczór 17 czerwca dostarczył wielu wrażeń wszystkim, którzy przyszli do kościoła św. Jana w Gdańsku na koncert "Pomaganie jest piękne". Oprawa muzyczna i wizualna łączyły się z piękną ideą wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i chorych. W oczekiwaniu na koncert, można było obejrzeć dwie wystawy - "Jej portret" Igi Wasilewskiej, prezentującą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Sopocie oraz wystawę Szymona i Andrzeja Brzósków "Hospicjum widziane od środka". Inną dodatkową atrakcją była zabawa fantowa. Każdy los przynosił wygraną, którą była jedna z prac wykonanych przez podopiecznych placówek leczniczych podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Głównym punktem wieczoru był oczywiście koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod kierunkiem Bogdana Olędzkiego. Poprzedziło go wystąpienie gości - pani Wicemarszałek Hanny Zych- Cisoń oraz Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. Piotra Krakowiaka, którzy wyrazili swoje poparcie dla idei tworzenia wolontariatu opiekuńczego i zachęcali do zaangażowania się w to działanie. Zaprezentowany został również film "Wolontariat opiekuńczy" zrealizowany przez Jerzego Afanasjewa oraz prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przygotowane dzięki pomysłowi prof. Jacka Staniszewskiego. Organizatorami koncertu były Fundacja Hospicyjna i Fundacja Lubię Pomagać. Impreza była współfinansowana ze środków PFRON.

Free Joomla templates by Ltheme