Zaangażuj się!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem opiekuńczym skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu w miejscu, które wybierzesz. Możesz pomagać w instytucji ochrony zdrowia lub pomocy społecznej (szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu pomocy społecznej) albo w ramach opieki domowej (lokalny wolontariat opiekuńczy, działający przy ośrodku pomocy społecznej, zespole opieki długoterminowej, przy parafii lub organizacji pozarządowej). Jeśli jesteś osobą dorosłą możesz pomagać w wolontariacie opiekuńczym towarzysząc bezpośrednio osobom chorym, a w przypadku wolontariatu domowego - wspierać opiekunów rodzinnych. Dla osób młodszych z pewnością znajdzie się miejsce w wolontariacie akcyjnym.

Miejsca, w których działa wolontariat opiekuńczy:

Free Joomla templates by Ltheme