Kto może zostać wolontariuszem

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci i czas, by zaangażować się w działalność na rzecz osób lub instytucji. Istnieje wiele możliwości takiego zaangażowania, które można podzielić na dwie grupy:

- wolontariat opiekuńczy: to bezpośrednie towarzyszenie chorym (wspólne spędzanie czasu, który można wypełnić różnymi aktywnościami w zależności od chęci i możliwości podopiecznego - czytanie, spacer, rozmowa, gry, itp.), pomaganie im w codziennych czynnościach, karmienie, pomoc w pielęgnacji. Osoby, które chcą w ten sposób wspierać chorych, muszą ukończyć specjalne szkolenie, które przygotowuje do tego zadania. Uczestnicy szkolenia poznają potrzeby podopiecznych danej placówki i uczą się, jak im pomagać. Do wolontariatu opiekuńczego mogą zaangażować się osoby pełnoletnie.

- wolontariat akcyjny: to wsparcie instytucji w organizacji różnego rodzaju akcji charytatywnych lub promocyjnych, przygotowaniu uroczystości czy okazjonalnych spotkań (na przykład z okazji świąt, Światowego Dnia Chorego) ale również pomoc w pracach administracyjnych czy porządkowych placówki. Zakres współpracy ustalany jest z koordynatorem wolontariatu i może być różny w poszczególnych placówkach. Do wolontariatu akcyjnego może zgłosić się każdy, niezależnie od wieku i profesji. 

Free Joomla templates by Ltheme