Featured

Pomorska Szkoła Wolontariatu Opiekuńczego

POMOC. SOLIDARNOŚĆ. WRAŻLIWOŚĆ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Pomorska Szkoła Wolontariatu Opiekuńczego to projekt, którego celem jest tworzenie i rozwój wolontariatu w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w długoterminowej opiece domowej. Chcemy, by wszędzie tam, gdzie są osoby niesamodzielne, chore, stare, samotne do opieki zaangażowali się wolontariusze, pomagając im w czynnościach dnia codziennego i spędzając z nimi czas. By ich wsparcie otrzymali również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki, niekiedy przez wiele lat.

Inicjatywa ta zrodziła się w 2013 roku. U jej podstaw leżało przekonanie, że skoro wolontariat rozwinął się w ośrodkach paliatywno-hospicyjnych, to tak samo może funkcjonować w innych obszarach opieki. Doświadczenia ruchu hospicyjnego, w którym zespoły od kilkudziesięciu lat współpracują z wolontariuszami, pokazują, jak ważna jest ich obecność i pomoc - przede wszystkim dla osób chorych i ich bliskich, ale również dla samych zespołów. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i ochrony zdrowia rozwijamy ideę wolontariatu, zapraszając do ochotniczego zaangażowania osoby w różnym wieku. W obliczu zmian demograficznych, społecznych, obciążeń zespołów opiekuńczych każda para rąk niosących pomoc jest niezwykle cenna.

Założenia Szkoły realizowane są poprzez projekty prowadzone w opiece domowej jak i stacjonarnej: Założenia i struktura Szkoły

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wolontariatem opiekuńczym - zarówno osoby, które chcą zostać wolontariuszami, jak i placówki, które z wolontariuszami chciałyby współpracować.

Free Joomla templates by Ltheme