Projekt pilotażowy

Pierwszym krokiem w realizacji pomysłu tworzenia wolontariatu opiekuńczego był projekt pilotażowy, który zakończył się pod koniec 2014 roku. Wzięły w nim udział:

Szpital św. Wincentego á Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Oddział w Dzierżążnie
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
Puls Medic: wolontariat w długoterminowej opiece domowej

Jako partnerzy do projektu przystąpili:
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne w Gdańsku
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Patronat honorowy nad projektem objął Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Po zakończeniu etapu pilotażowego projekt jest kontynuowany. Jego liderem jest Fundacja Hospicyjna, mająca kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu wolontariatu w domowej i stacjonarnej opiece nad osobami chorymi i niesamodzielnymi i ich opiekunami rodzinnymi.

Program Szkoły obejmuje szkolenie i stałą formację koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. Obecność koordynatorów to jeden z podstawowych warunków skutecznego zaangażowania wolontariuszy. Obecnie zostali przeszkoleni koordynatorzy z placówek, które biorą udział w projekcie pilotażowym oraz pierwsza grupa kandydatów na wolontariuszy. Wzięli oni udział w kursie dla wolontariuszy medycznych prowadzonym przez Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. W jego trakcie odbywają się praktyki w placówkach biorących udział w projekcie, które mają przybliżyć kandydatom różne formy wolontariatu i pomóc w podjęciu decyzji co do miejsca późniejszej działalności wolontaryjnej.

Dalekosiężnym celem projektu jest powstanie i rozwój wolontariatu w długoterminowej opiece domowej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie całego województwa pomorskiego. Planowane jest powstanie sieci centrów wolontariatu działających w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, w opiece domowej i stacjonarnej długoterminowej, w placówkach pomocy społecznej oraz w innych obszarach opieki domowej i instytucjonalnej. W każdym z tym obszarów zostaną zachowane standardy szkoleń i prowadzenia wolontariatu, opracowane w ramach Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego.

Free Joomla templates by Ltheme