Pomaganie jest piękne. ASOS 2015

POMAGANIE JEST PIĘKNE - SREBRNY WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS) przez Fundację Hospicyjną. Głównym celem jest utworzenie i rozwój wolontariatu opiekuńczego w ośrodkach ochrony zdrowia (szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach) w województwie pomorskim. Zaproszenie do wolontariatu jest skierowane przede wszystkim do seniorów, ale w szeregi wolontariuszy zostaną przyjęci także inni chętni.

Obecność wolontariuszy w ośrodkach ochrony zdrowia ma na celu wsparcie pracy profesjonalnych zespołów opiekuńczych poprzez towarzyszenie pacjentom, pomaganie im w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych lub zajęciach terapeutycznych. Zakres zaangażowania wolontariuszy zależy od potrzeb placówki i pacjentów.


Najważniejsze etapy projektu

 1. Konferencja otwierająca projekt (25 czerwca 2015 r.)
 2. Wyłonienie przez dyrektorów placówek spośród pracowników kandydatów na koordynatorów wolontariatu
 3. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
 4. Rekrutacja wolontariuszy (w tym szczególnie osób w wieku 60+)
 5. Szkolenia dla wolontariuszy prowadzone w placówkach, które przystąpiły do projektu
 6. Konferencja zamykająca projekt (grudzień 2015 r.)
 7. Wizyta studyjna dla koordynatorów i wolontariuszy z domów pomocy społecznej, które wzięły udział w projekcie w 2014 roku.


Konferencja otwierająca
W czwartek 25 czerwca odbędzie się konferencja, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy pomorskich placówek ochrony zdrowia. Celem spotkania jest zainteresowanie uczestników ideą wolontariatu opiekuńczego, zaprezentowanie możliwości i zasad współpracy z wolontariuszami oraz zachęcenie do udziału w projekcie "Pomaganie jest piękne". Swoim patronatem objęła go Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych- Cisoń.

Szkolenia dla koordynatorów
Zgłoszeni przez dyrektorów placówek koordynatorzy wolontariatu wezmą udział w szkoleniu, przygotowującym ich do pełnienia tej roli. Będzie ono miało formę praktycznych warsztatów z elementami wykładu. Uczestnicy otrzymają również materiały i wzory dokumentów, które są przydatne w  organizacji pracy wolontariuszy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jego tematyka obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w ośrodku ochrony zdrowia. Wśród nich znajdują się następujące zagadnienia:

 1. Rekrutacja, szkolenie i weryfikacja wolontariuszy
 2. Aspekty formalno – prawne wolontariatu
 3. Wprowadzenie wolontariusza i współpraca z  zespołem – rola koordynatora
 4. Warsztat pracy koordynatora wolontariatu
 5. Potrzeby podopiecznych. Rola wolontariusza
 6. Budowanie motywacji i formacja stała wolontariuszy
 7. Współpraca z wolontariuszami: zarządzanie sytuacjami trudnymi, zakończenie współpracy w wolontariacie

Szkolenia odbędą się w sierpniu i wrześniu 2015 roku w sali konferencyjnej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ul. Kopernika 6.

Informacje i zgłoszenia: Anna Janowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 668 450 742

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Program szkolenia dla koordynatorów

Po zakończeniu szkoleń dla koordynatorów rozpocznie się etap rekrutacji kandydatów do wolontariatu. Rekrutację będzie wspierała kampania informacyjna, zachęcająca za pośrednictwem lokalnych mediów do wolontariatu w szpitalach, hospicjach lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, biorących udział w projekcie.

Szkolenia dla wolontariuszy
Aby zaangażować się do pomocy w ramach wolontariatu opiekuńczego, każdy ochotnik musi odpowiednio się przygotować do swoich przyszłych zadań. Dlatego w każdej placówce zostaną przeprowadzone szkolenia, podczas których kandydaci do wolontariatu poznają specyfikę danego ośrodka, potrzeby jego podopiecznych, formy sprawowanej opieki oraz możliwości i zasady współpracy z wolontariuszami. Szkolenie obejmuje część teoretyczną, ale również praktyczną, przygotowującą do konkretnych zadań.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy będą finansowane ze środków projektowych. Wszelkie informacje na temat rekrutacji wolontariuszy, formy i zakresu tematycznego szkoleń koordynatorzy otrzymają podczas swoich warsztatów. W zależności od potrzeb ośrodków, Fundacja zapewni również wsparcie merytoryczne oraz wykładowców.


Promocja projektu
Działaniom szkoleniowym i rekrutacyjnym będzie towarzyszyła promocja projektu, w ramach której poprzez informacje w lokalnych mediach, foldery i plakaty, będziemy zachęcali do wolontariatu opiekuńczego w ośrodkach, biorących udział w tym przedsięwzięciu. Każdy ośrodek otrzyma odpowiednią ilość materiałów informacyjnych, by umieścić je w wybranych przez siebie miejscach.

Jednym z elementów promocji będzie nagranie odcinka w ramach cyklu „Świat nie jest taki zły”, emitowanego przez TVP3 Gdańsk. Do udziału w programie i zaprezentowania swoich dobrych praktyk związanych ze współpracą z wolontariuszami (w tym z wolontariuszami 60+) zostaną zaproszone 3 najlepsze ośrodki.

Konferencja zamykająca
Projekt kończy się w grudniu 2015 roku. Jego podsumowanie odbędzie podczas konferencji zamykającej działania projektowe 10 grudnia.


Wizyta studyjna dla wolontariuszy z domów pomocy społecznej
Dodatkowo w ramach projektu odbędzie się wizyta studyjna do dwóch placówek w Toruniu, współpracujących od lat z wolontariuszami. Wyjazd obejmuje wizytę w tych ośrodkach oraz warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z domów pomocy społecznej, które wzięły udział w projekcie "Pomaganie jest piękne" w 2014 roku.

 

Free Joomla templates by Ltheme