Lokalny wolontariat opiekuńczy

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - samotny  bohater?", zapraszają do udziału projekcie, którego celem jest stworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego.

Założenia projektu
Jest to projekt pilotażowy, którego efektem ma być powstanie w wybranych lokalizacjach centrów lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Ma on działać przy ośrodkach pomocy społecznej, zespołach opieki długoterminowej, organizacjach pozarządowych lub parafiach, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę, przebywającym w domach. Odbiorcami pomocy będą również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi w domach.

Informacje organizacyjne
Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje, instytucje, które chcą stworzyć zespoły wolontariuszy opiekuńczych działające na rzecz osób starych, niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych z lokalnych środowisk (miasta, wsi, dzielnicy, osiedla, parafii itp.).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest zgłoszenie przez instytucję/organizację osoby, która będzie koordynatorem wolontariatu oraz podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w projekcie.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 10 marca.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Planowany termin zakończenia projektu pilotażowego: czerwiec 2017.


Etapy projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu (luty)

Do projektu może zgłosić się instytucja/ organizacja, która chce w ramach swoich struktur utworzyć i rozwijać wolontariat opiekuńczy. Musi ona wytypować jedną osobę, które weźmie udział w szkoleniu i będzie pełniła funkcję koordynatora lokalnego wolontariatu opiekuńczego. W projekcie może wziąć udział 20 organizacji.

2. Szkolenie otwierające - w związku z przedłużeniem czasu rekrutacji projekt rozpocznie się szkoleniem dla koordynatorów w Gdańsku (punkt 3)

Ważną część projektu stanowią szkolenia. Pierwsze z nich to szkolenie otwierające, na które zapraszamy przełożonych organizacji, które wezmą udział w projekcie oraz przyszłych koordynatorów wolontariatu. Celem tego spotkania jest przedstawienie idei projektu i jego szczegółów oraz najważniejszych informacji związanych z wolontariatem opiekuńczym.

3. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu (marzec – kwiecień)

Dla przyszłych koordynatorów lokalnego wolontariatu opiekuńczego odbędą się szkolenia, przygotowujące ich do tej roli. Będą miały formę praktycznych warsztatów z elementami wykładu. Ich tematyka obejmie wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenia odbędą się w Fundacji Hospicyjnej, ul. Chodowieckiego 10 w Gdańsku w dniach: 17-18 marca oraz 28-29 kwietnia (w sumie 25 godzin szkoleniowych). Uczestnicy mają zapewniony pobyt (nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe).

Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają Pakiet Koordynatora, zawierający materiały promocyjne i merytoryczne, pomocne w tworzeniu i prowadzeniu centrum lokalnego wolontariatu opiekuńczego.

4. Rekrutacja i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu (kwiecień-maj)

Kolejnym etapem projektu będzie pozyskanie kandydatów do wolontariatu oraz szkolenia dla osób, które się zgłoszą do projektu. Aby zaangażować się do wolontariatu, szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Dlatego każdy kandydat musi ukończyć szkolenie. Składa się ono z części teoretycznej i praktycznej i przygotowuje do odpowiedzialnego pomagania.

Plakat do pobrania

 5. Spotkanie podsumowujące (czerwiec)

Projekt pilotażowy zakończy spotkanie jego uczestników. Jego celem będzie podsumowanie podjętych działań i zaprezentowanie kolejnych etapów.

 

Organizatorzy projektu

                                                                             

  

Free Joomla templates by Ltheme