Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Szkolenie dla koordynatorów - część II

11 i 12 maja - te dwa piękne majowe dni koordynatorzy lokalnego wolontariatu opiekuńczego spędzili w gdańskim Hospicjum im. ks. Dutkiewicza na drugiej części szkolenia, realizowanego w ramach projektu Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej. Tym razem warsztaty dotyczyły między innymi współpracy z wolontariuszami i sytuacji trudnych, które mogą się w jej ramach zdarzyć, motywowania i formacji stałej, roli wolontariuszy w opiece nad podopiecznymi w domach i narzędzi internetowych, które mogą ułatwić koordynatorom ich codzienną pracę. Uczestnicy otrzymali "pakiety koordynatora", zawierające materiały informacyjne i merytoryczne. Teraz rozpocznie się etap pozyskiwania i szkolenia kandydatów do wolontariatu. Trzymamy mocno kciuki!

 

Free Joomla templates by Ltheme