Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Finał akcji Pomaganie jest Piękne!

W sobotę 16 kwietnia w godzinach 11.00-14.30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbył się finał pomorskiej kampanii "Pomaganie jest Piękne!". Spotkanie było okazją do podsumowania akcji i zaprezentowania działalności wolontariatu opiekuńczego w placówkach, które wzięły w niej udział i zorganizowały Dni Otwarte. Odbywały się wystawy, mini koncerty, prezentacje działalności wolontariatu, spotkania z gwiazdami sportu i publicystyki. Każdy zainteresowany tą formą pomagania mógł dowiedzieć się, jak i gdzie może zostać wolontariuszem.

Sobotnie spotkanie było okazją do podziękowania wolontariuszom, którzy tego dnia przyjechali z różnych miejsc w województwie pomorskim, by  zaprezentować swoje doświadczenia pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Podziękowaliśmy również koordynatorom wolontariatu, którzy organizują i rozwijają wolontariat w swoich ośrodkach. Ważną rolę pracy wolontariuszy i koordynatorów podkreślili w swoich wystąpieniach wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, Michał Guć, zastępca Prezydenta Miasta Gdyni ds. innowacji i Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Tego dnia wspólnie zasadziliśmy "Największego Bratka na Pomorzu", złożonego z bratków przyniesionych przez wolontariuszy opiekuńczych. Spotkanie uświetnił koncert piosenek francuskich w wykonaniu Ewy Rzeszotarskiej, przy akompaniamencie Ryszarda Łyczko.

  
  


Dziękujemy Centrum Ogrodowemu Justyna za przekazanie bratków na finał akcji oraz Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu i Urzędowi Miasta Gdyni za bezpłatne udostępnienie sali, Centrum Nauki Experyment za bezpłatne bilety dla naszych wolontariuszy.

Free Joomla templates by Ltheme