Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Dni otwarte w ośrodkach

W ramach akcji "Pomaganie jest piękne" w placówkach, które biorą w niej udział odbędą się Dni otwarte. Wypełnią je spotkania z gośćmi, mini-koncerty, różnego rodzaju zajęcia terapeutycznie, degustacje itp. Przede wszystkim jednak będzie to okazja, by poznać działalność domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów oraz możliwości podjęcia w nich wolontariatu. Informacje o wydarzeniach oraz ośrodkach można znaleźć na profilu Facebook akcji Pomaganie jest piękne. Poniżej znajduje się kalendarium wydarzeń w tych ośrodkach.

9 kwietnia:

Dom Pomocy Społecznej w Malborku
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
Fundacja Palium w Chojnicach

12 kwietnia:

 Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

13 kwietnia:

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce
Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie

14 kwietnia:

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Podmiocie Leczniczym Copernicus w Gdańsku

15 kwietnia:
Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach

16 kwietnia:

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

Akcja "Pomaganie jest piękne" na Pomorzu

15 placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia bierze udział w akcji "Pomaganie jest piękne", promującej ideę wolontariatu opiekuńczego. Odbywa się ona w dniach 9-16 kwietnia. W każdym z zaangażowanych w nią ośrodków odbędą się Dni otwarte, podczas których osoby zainteresowane wolontariatem będą mogły poznać obszary działalności domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów szpitalnych i hospicjów oraz możliwości podjęcia współpracy.
Cele i założenia akcji.

W czasie starzenia się społeczeństwa, rosnącej liczby osób potrzebujących opieki i wsparcia, ważne jest pokazywanie możliwości zapewnienia ich poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności do wolontariatu, budzenie ludzkiej wrażliwości na potrzeby osób niesamodzielnych, chorych, szczególnie tych samotnych. W przypadku placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia oznacza to także wsparcie zespołów opiekuńczych przez współpracę z opiekunami nieformalnymi.

Jednocześnie wolontariat stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy lubią i chcą pomagać. To oferta zarówno dla młodych, jak i dla seniorów. W zależności od wieku, wybranej formy zaangażowania, wolontariusze mogą brać udział w organizacji spotkań, uroczystości, pomagać w pracach administracyjnych itp. Natomiast poprzez wolontariat opiekuńczy towarzyszą podopiecznym i pomagają w bezpośredniej opiece nad nimi.

W każdym z ośrodków współpracujących z Pomorską Szkołą Wolontariatu Opiekuńczego jest koordynator wolontariatu, który odpowiada za odpowiednie przygotowanie kandydatów do wolontariatu i organizację pracy wolontariuszy.
Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem w wybranej przez siebie placówce.

Pomaganie jest piękne - konferencja podsumowująca projekt

Wspólne spotkanie koordynatorów wolontariatu opiekuńczego, wolontariuszy oraz przedstawicieli dyrekcji placówek, które podjęły się zadania tworzenia i rozwijania wolontariatu opiekuńczego, zakończyło projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).


W ramach projektu "srebrny" wolontariat opiekuńczy powstał w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i oddziałach szpitalnych w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. W okresie od czerwca do grudnia odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, promocja idei w lokalnych środowiskach i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu. Chociaż czasu nie było wiele, udało się pozyskać wolontariuszy i rozpocząć współpracę z nimi. W sumie na szkolenia zgłosiło się 111 ochotników, a 77 z nich już rozpoczęło swoje wolontaryjne zaangażowanie na rzecz chorych.

Dziękujemy ośrodkom, które poprzez swoje działania promują ideę wolontariatu opiekuńczego, dziękujemy koordynatorom, którzy podjęli się zadania tworzenia i rozwijania zespołów wolontaryjnych w placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wolontariatu i w różnych miejscach, w różny sposób wspierają chorych i niesamodzielnych, bardzo potrzebujących obecności drugiej osoby.

Srebrny wolontariat opiekuńczy - podsumowanie projektu

W czwartek 17 grudnia br. w Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza SAC w Gdańsku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy". Jego celem było utworzenie stałego wolontariatu w placówkach ochrony zdrowia w województwie pomorskim, ze szczególnym udziałem w nim seniorów. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli zarządów placówek, które wzięły w nim udział, pracowników oraz koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. Chcemy wspólnie podsumować podjęte działania i ucieszyć się z ich efektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Zapraszamy!

Koordynatorzy wolontariatu opiekuńczego placówkach ochrony zdrowia

Po szkoleniach dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego nadszedł czas na wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce. 19 koordynatorów rozpoczęło rekrutację wolontariuszy do hospicjów, szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, biorących udział w projekcie "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", realizowanego w ramach programu ASOS. W sumie jest to 14 placówek, które chcą tworzyć i rozwijać współpracę z wolontariuszami.

Najważniejszym zadaniem wolontariuszy opiekuńczych jest towarzyszenie chorym, spędzanie z nimi czasu, wspieranie poprzez swoją obecność, rozmowę, czytanie, wspólny spacer itp. Czas jest najcenniejszym darem, który mogą ofiarować osobom chorym, starszym, niesamodzielnym. Mogą również pomagać w codziennej toalecie, asystować podczas ćwiczeń, spotkań w ramach terapii zajęciowej, pomagać w przemieszczaniu się po placówce, ale również wykonywać inne zadania, w zależności od potrzeb pacjentów i zespołu. Przygotują do nich szkolenia dla kandydatów do wolontariatu opiekuńczego, składające się z wykładów i praktycznych warsztatów. Odbędą się one w każdej placówce, biorącej udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (szczególnie seniorów), które mają czas i chęć pomagania do kontaktu z koordynatorami wolontariatu. Czekają oni na wolontariuszy w ośrodkach w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. Lista placówek.