Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Finał akcji Pomaganie jest Piękne!

W sobotę 16 kwietnia w godzinach 11.00-14.30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbył się finał pomorskiej kampanii "Pomaganie jest Piękne!". Spotkanie było okazją do podsumowania akcji i zaprezentowania działalności wolontariatu opiekuńczego w placówkach, które wzięły w niej udział i zorganizowały Dni Otwarte. Odbywały się wystawy, mini koncerty, prezentacje działalności wolontariatu, spotkania z gwiazdami sportu i publicystyki. Każdy zainteresowany tą formą pomagania mógł dowiedzieć się, jak i gdzie może zostać wolontariuszem.

Sobotnie spotkanie było okazją do podziękowania wolontariuszom, którzy tego dnia przyjechali z różnych miejsc w województwie pomorskim, by  zaprezentować swoje doświadczenia pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Podziękowaliśmy również koordynatorom wolontariatu, którzy organizują i rozwijają wolontariat w swoich ośrodkach. Ważną rolę pracy wolontariuszy i koordynatorów podkreślili w swoich wystąpieniach wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, Michał Guć, zastępca Prezydenta Miasta Gdyni ds. innowacji i Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Tego dnia wspólnie zasadziliśmy "Największego Bratka na Pomorzu", złożonego z bratków przyniesionych przez wolontariuszy opiekuńczych. Spotkanie uświetnił koncert piosenek francuskich w wykonaniu Ewy Rzeszotarskiej, przy akompaniamencie Ryszarda Łyczko.

  
  


Dziękujemy Centrum Ogrodowemu Justyna za przekazanie bratków na finał akcji oraz Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu i Urzędowi Miasta Gdyni za bezpłatne udostępnienie sali, Centrum Nauki Experyment za bezpłatne bilety dla naszych wolontariuszy.

Dni otwarte w ośrodkach

W ramach akcji "Pomaganie jest piękne" w placówkach, które biorą w niej udział odbędą się Dni otwarte. Wypełnią je spotkania z gośćmi, mini-koncerty, różnego rodzaju zajęcia terapeutycznie, degustacje itp. Przede wszystkim jednak będzie to okazja, by poznać działalność domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów oraz możliwości podjęcia w nich wolontariatu. Informacje o wydarzeniach oraz ośrodkach można znaleźć na profilu Facebook akcji Pomaganie jest piękne. Poniżej znajduje się kalendarium wydarzeń w tych ośrodkach.

9 kwietnia:

Dom Pomocy Społecznej w Malborku
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
Fundacja Palium w Chojnicach

12 kwietnia:

 Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

13 kwietnia:

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce
Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie

14 kwietnia:

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Podmiocie Leczniczym Copernicus w Gdańsku

15 kwietnia:
Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach

16 kwietnia:

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

Akcja "Pomaganie jest piękne" na Pomorzu

15 placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia bierze udział w akcji "Pomaganie jest piękne", promującej ideę wolontariatu opiekuńczego. Odbywa się ona w dniach 9-16 kwietnia. W każdym z zaangażowanych w nią ośrodków odbędą się Dni otwarte, podczas których osoby zainteresowane wolontariatem będą mogły poznać obszary działalności domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów szpitalnych i hospicjów oraz możliwości podjęcia współpracy.
Cele i założenia akcji.

W czasie starzenia się społeczeństwa, rosnącej liczby osób potrzebujących opieki i wsparcia, ważne jest pokazywanie możliwości zapewnienia ich poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności do wolontariatu, budzenie ludzkiej wrażliwości na potrzeby osób niesamodzielnych, chorych, szczególnie tych samotnych. W przypadku placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia oznacza to także wsparcie zespołów opiekuńczych przez współpracę z opiekunami nieformalnymi.

Jednocześnie wolontariat stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy lubią i chcą pomagać. To oferta zarówno dla młodych, jak i dla seniorów. W zależności od wieku, wybranej formy zaangażowania, wolontariusze mogą brać udział w organizacji spotkań, uroczystości, pomagać w pracach administracyjnych itp. Natomiast poprzez wolontariat opiekuńczy towarzyszą podopiecznym i pomagają w bezpośredniej opiece nad nimi.

W każdym z ośrodków współpracujących z Pomorską Szkołą Wolontariatu Opiekuńczego jest koordynator wolontariatu, który odpowiada za odpowiednie przygotowanie kandydatów do wolontariatu i organizację pracy wolontariuszy.
Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem w wybranej przez siebie placówce.

Pomaganie jest piękne - konferencja podsumowująca projekt

Wspólne spotkanie koordynatorów wolontariatu opiekuńczego, wolontariuszy oraz przedstawicieli dyrekcji placówek, które podjęły się zadania tworzenia i rozwijania wolontariatu opiekuńczego, zakończyło projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).


W ramach projektu "srebrny" wolontariat opiekuńczy powstał w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i oddziałach szpitalnych w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. W okresie od czerwca do grudnia odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, promocja idei w lokalnych środowiskach i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu. Chociaż czasu nie było wiele, udało się pozyskać wolontariuszy i rozpocząć współpracę z nimi. W sumie na szkolenia zgłosiło się 111 ochotników, a 77 z nich już rozpoczęło swoje wolontaryjne zaangażowanie na rzecz chorych.

Dziękujemy ośrodkom, które poprzez swoje działania promują ideę wolontariatu opiekuńczego, dziękujemy koordynatorom, którzy podjęli się zadania tworzenia i rozwijania zespołów wolontaryjnych w placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wolontariatu i w różnych miejscach, w różny sposób wspierają chorych i niesamodzielnych, bardzo potrzebujących obecności drugiej osoby.

Srebrny wolontariat opiekuńczy - podsumowanie projektu

W czwartek 17 grudnia br. w Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza SAC w Gdańsku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy". Jego celem było utworzenie stałego wolontariatu w placówkach ochrony zdrowia w województwie pomorskim, ze szczególnym udziałem w nim seniorów. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli zarządów placówek, które wzięły w nim udział, pracowników oraz koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. Chcemy wspólnie podsumować podjęte działania i ucieszyć się z ich efektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Zapraszamy!