Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Pomaganie jest piękne - konferencja podsumowująca projekt

Wspólne spotkanie koordynatorów wolontariatu opiekuńczego, wolontariuszy oraz przedstawicieli dyrekcji placówek, które podjęły się zadania tworzenia i rozwijania wolontariatu opiekuńczego, zakończyło projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).


W ramach projektu "srebrny" wolontariat opiekuńczy powstał w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i oddziałach szpitalnych w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. W okresie od czerwca do grudnia odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, promocja idei w lokalnych środowiskach i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu. Chociaż czasu nie było wiele, udało się pozyskać wolontariuszy i rozpocząć współpracę z nimi. W sumie na szkolenia zgłosiło się 111 ochotników, a 77 z nich już rozpoczęło swoje wolontaryjne zaangażowanie na rzecz chorych.

Dziękujemy ośrodkom, które poprzez swoje działania promują ideę wolontariatu opiekuńczego, dziękujemy koordynatorom, którzy podjęli się zadania tworzenia i rozwijania zespołów wolontaryjnych w placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wolontariatu i w różnych miejscach, w różny sposób wspierają chorych i niesamodzielnych, bardzo potrzebujących obecności drugiej osoby.

Srebrny wolontariat opiekuńczy - podsumowanie projektu

W czwartek 17 grudnia br. w Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza SAC w Gdańsku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy". Jego celem było utworzenie stałego wolontariatu w placówkach ochrony zdrowia w województwie pomorskim, ze szczególnym udziałem w nim seniorów. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli zarządów placówek, które wzięły w nim udział, pracowników oraz koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. Chcemy wspólnie podsumować podjęte działania i ucieszyć się z ich efektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Zapraszamy!

Koordynatorzy wolontariatu opiekuńczego placówkach ochrony zdrowia

Po szkoleniach dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego nadszedł czas na wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce. 19 koordynatorów rozpoczęło rekrutację wolontariuszy do hospicjów, szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, biorących udział w projekcie "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", realizowanego w ramach programu ASOS. W sumie jest to 14 placówek, które chcą tworzyć i rozwijać współpracę z wolontariuszami.

Najważniejszym zadaniem wolontariuszy opiekuńczych jest towarzyszenie chorym, spędzanie z nimi czasu, wspieranie poprzez swoją obecność, rozmowę, czytanie, wspólny spacer itp. Czas jest najcenniejszym darem, który mogą ofiarować osobom chorym, starszym, niesamodzielnym. Mogą również pomagać w codziennej toalecie, asystować podczas ćwiczeń, spotkań w ramach terapii zajęciowej, pomagać w przemieszczaniu się po placówce, ale również wykonywać inne zadania, w zależności od potrzeb pacjentów i zespołu. Przygotują do nich szkolenia dla kandydatów do wolontariatu opiekuńczego, składające się z wykładów i praktycznych warsztatów. Odbędą się one w każdej placówce, biorącej udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (szczególnie seniorów), które mają czas i chęć pomagania do kontaktu z koordynatorami wolontariatu. Czekają oni na wolontariuszy w ośrodkach w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Jarcewie, Pucku, Sopocie, Sztumie i Tczewie. Lista placówek.

Wizyta studyjna w Toruniu

Warsztaty "Wolontariat w naszym Domu" rozpoczęły wizytę studyjną koordynatorów wolontariatu opiekuńczego i wolontariuszy z domów pomocy społecznej województwa pomorskiego i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, która odbyła się w dniach 11-13 września. Przedstawiciele ośrodków zaprezentowali działania wolontariuszy w swoich ośrodkach za pośrednictwem wykonanych przez siebie prac. Piórka, wycinanki, kolorowe ozdoby, bibuła, kredki, flamastry i inne tego typu pomoce posłużyły jako narzędzie do przedstawienia wolontaryjnych zespołów.            

 


Głównym punktem wizyty studyjnej były spotkania z wolontariuszami i pracownikami dwóch toruńskich placówek: Hospicjum "Światło" i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Światło". Stanowiły one okazję do poznania nowych miejsc, rozmów i wymiany doświadczeń. Kierownictwu i zespołom obu ośrodków bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie i gościnę! Ostatni dzień wizyty miał charakter szkoleniowy. Odbyły się zajęcia dla wolontariuszy i koordynatorów. Pierwsza grupa pogłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji z osobami starszymi, natomiast koordynatorzy omawiali sposoby motywowania członków swoich zespołów, ale również wzmacniania swojej własnej motywacji. Oprócz szkoleń i spotkań był również czas na wspólne zwiedzanie miasta Mikołaja Kopernika i smakowanie toruńskich specjałów. Obowiązkowo trzeba było również znaleźć czas na zakup toruńskich pierników...
Już teraz zapraszamy na kolejną wizytę studyjną. Na pewno warto!

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu "Pomaganie jest piękne", współfinansowanego z grantu rządowego programu ASOS.

Wolontariat opiekuńczy w placówkach ochrony zdrowia

Zapraszamy wszystkie placówki ochrony zdrowia z województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy", prowadzonego w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS). Rozpoczną go warsztaty dla osób, które chcą być koordynatorami wolontariatu opiekuńczego w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w hospicjum. Celem szkolenia jest przygotowanie ich do prowadzenia zespołu wolontariuszy, począwszy od pozyskania ochotników, ich szkolenie, wprowadzenie do zespołu, po organizację codziennej współpracy z zespołem opiekuńczym, motywowanie i wspieranie w różnego rodzaju sytuacjach. Obejmie ono różne aspekty, które wiążą się z koordynacją wolontariatu, w tym kwestie formalno-prawne, organizacyjne, interpersonalne itp.

W ramach projektu odbędzie się promocja wolontariatu opiekuńczego w mediach oraz rekrutacja kandydatów do wolontariatu. Ostatnim etapem będą szkolenia dla wolontariuszy.

Szczegółowy harmonogram i planowane działania projektowe zostaną zaprezentowane podczas konferencji otwierającej, która odbędzie się w czwartek 25 czerwca w Centrum Szkoleniowym Gdańskiego Parku Technologicznego, ul. Trzy Lipy 3 w godzinach 10.00-12.45. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.06.2015 roku.

Zapraszamy do współpracy!