Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Zakończenie szkoleń dla koordynatorów

Z uśmiechem na twarzach i energią do działania uczestnicy III edycji projektu Lokalny Wolontariat Opiekuńczy zakończyli szkolenia dla koordynatorów wolontariatu. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie do współpracy kandydatów do wolontariatu i zorganizowanie dla nich szkoleń. Trzymamy kciuki. Swoimi doświadczeniami koordynatorzy będą mogli wymienić się podczas spotkania finałowego w Warszawie. Ale to już jesienią...