Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Finał II edycji projektu

29 listopada w siedzibie Fundacji Agory w Warszawie odbyło się spotkanie, podsumowujące II edycję projektu Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. Przystąpiło do niej 15 osób z 13 ośrodków z różnych miejsc w Polsce. W wyniku ich działań do wolontariatu przyłączyło się 121 osób. Większość z nich jest w wieku 18-40 lat (68 osób), na drugim miejscu są osoby w wieku 41-60 lat (46 osób). Najmniej liczną grupę stanowią osoby powyżej 60 roku życia (25). Podczas spotkania koordynatorzy mieli okazję, by wspólnie przedyskutować różne aspekty związane z prowadzeniem i rozwijaniem wolontariatu. Mamy nadzieję, na kolejne takie spotkania, również w szerszym gronie koordynatorów z wszystkich edycji, ale również wolontariuszy i kierowników placówek, które zainwestowały w wolontariat...