Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Spotkanie koordynatorów lokalnego wolontariatu

Zapraszamy uczestników projektu Lokalny Wolontariat Opiekuńczy na spotkanie podsumowujące II jego edycję. Odbędzie się ono w czwartek 29 listopada w sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji Agory w Warszawie, ul. Czerska 8/10 w godzinach 12.00 – 15.00.

Na spotkanie zapraszamy koordynatorów wolontariatu opiekuńczego oraz przedstawicieli kierownictwa ośrodków, które wzięły udział w projekcie i podjęły się zadania wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych w lokalnych społecznościach z pomocą wolontariuszy. Zapraszamy również osoby z placówek lub organizacji, które są zainteresowane udziałem w projekcie w przyszłości oraz koordynatorów z I edycji projektu. Chcemy, by spotkanie było okazją do podsumowań, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń. Do zobaczenia w Warszawie!