Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Szkolenie dla koordynatorów lokalnego wolontariatu

Rozpoczęły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w ramach drugiej edycji projektu Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. Tym razem do programu zgłosiło się 13 ośrodków z różnych miejsc w Polsce. Do Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku przyjechało 16 osób, które chcą tworzyć i rozwijać wolontariat na rzecz osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych. W piątek i sobotę 13 i 14 kwietnia uczestnicy warsztatów dyskutowali o różnych aspektach związanych z organizacją wolontariatu w lokalnych środowiskach, w tym o pozyskiwaniu i szkoleniu wolontariuszy, kwestiach prawnych i formalnych, współpracy z mediami. Kolejne tematy będą omawiane w maju.
Mocno trzymamy kciuki za koordynatorów i powodzenie działań w ich ośrodkach i społecznościach!