Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Szkolenie dla koordynatorów lokalnego wolontariatu opiekuńczego

16 uczestników z różnych stron Polski wzięło udział w pierwszej części szkolenia dla koordynatorów lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Spotkaliśmy się 17 i 18 marca w Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Podczas warsztatów omówiliśmy kwestie związane z tworzeniem wolontariatu - przygotowaniem się do współpracy, pozyskiwaniem kandydatów do wolontariatu, szkoleniem i wprowadzeniem ich do zespołu opiekuńczego. Tematem warsztatów były także kwestie formalno-prawne oraz organizacyjne, związane z codzienną pracą koordynatora.

Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu. Będziemy wówczas mówić o rozwijaniu zespołu wolontariuszy, w tym między innymi o motywowaniu, formacji stałej, ale również o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Do zobaczenia!