Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Wizyta studyjna w Toruniu

Warsztaty "Wolontariat w naszym Domu" rozpoczęły wizytę studyjną koordynatorów wolontariatu opiekuńczego i wolontariuszy z domów pomocy społecznej województwa pomorskiego i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, która odbyła się w dniach 11-13 września. Przedstawiciele ośrodków zaprezentowali działania wolontariuszy w swoich ośrodkach za pośrednictwem wykonanych przez siebie prac. Piórka, wycinanki, kolorowe ozdoby, bibuła, kredki, flamastry i inne tego typu pomoce posłużyły jako narzędzie do przedstawienia wolontaryjnych zespołów.            

 


Głównym punktem wizyty studyjnej były spotkania z wolontariuszami i pracownikami dwóch toruńskich placówek: Hospicjum "Światło" i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Światło". Stanowiły one okazję do poznania nowych miejsc, rozmów i wymiany doświadczeń. Kierownictwu i zespołom obu ośrodków bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie i gościnę! Ostatni dzień wizyty miał charakter szkoleniowy. Odbyły się zajęcia dla wolontariuszy i koordynatorów. Pierwsza grupa pogłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji z osobami starszymi, natomiast koordynatorzy omawiali sposoby motywowania członków swoich zespołów, ale również wzmacniania swojej własnej motywacji. Oprócz szkoleń i spotkań był również czas na wspólne zwiedzanie miasta Mikołaja Kopernika i smakowanie toruńskich specjałów. Obowiązkowo trzeba było również znaleźć czas na zakup toruńskich pierników...
Już teraz zapraszamy na kolejną wizytę studyjną. Na pewno warto!

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu "Pomaganie jest piękne", współfinansowanego z grantu rządowego programu ASOS.