Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

ASOS. Podsumowanie projektu

17 grudnia w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Pomaganie jest piękne - aktywizacja seniorów poprzez wolontariat opiekuńczy", zrealizowany przez Fundację Hospicyjną wraz z 22 domami pomocy społecznej z Pomorza. 

Jego celem było utworzenie wolontariatu w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim ze szczególnym udziałem seniorów. Działania projektowe rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku konferencją inaugurującą, a następnie objęły szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, promocję wolontariatu i rekrutację kandydatów na wolontariuszy oraz szkolenia dla nich. W ramach promocji idei wolontariatu opiekuńczego został również nagrany specjalny odcinek programu „Świat nie jest taki zły”. Ostatnim elementem zaplanowanym w projekcie była konferencja podsumowująca.

Udział w niej wzięło ponad 60 osób - dyrektorów domów pomocy społecznej, koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. W ramach projektu ośrodki rozpoczęły współpracę ze 148 wolontariuszami, w tym większość stanowią seniorzy. O tym, jak wiele zyskują dzięki ich zaangażowaniu opowiadały przedstawicielki domów w Chojnicach i Gniewie. Te dwa przykłady stanowiły ilustrację podobnych doświadczeń innych ośrodków. I podobnych emocji - radości z pozyskania kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu nowych członków zespołów - wolontariuszy. To radość i pomoc dla zespołów, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy zyskali nowych towarzyszy codziennych zajęć.

Projekt został zrealizowany w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014”.